WESCE 2019 FINAL PROGRAM

Değerli Paydaşlar;

Enerji alanındaki yeni fırsatları ve geleceği tartışmak üzere tüm paydaşları bir araya getiren Dünya Enerji Stratejileri Kongresi ve Fuarı (WESCE’19) ile enerji teknolojilerinin gelişimi ve stratejik yol haritaları gibi kritik konularda, daha iyi bir gelecek için stratejik çözüm ve hedeflerin oluşturulmasına katkı sağlanmıştır.

Kıtaların ve medeniyetlerin birleştiği ve stratejik olarak enerji koridorlarının kavşağında bulunan İstanbul şehrinde, 26-28 Ağustos 2019 tarihlerinde organize edilen WESCE’19, insanlığın refahı için daha iyi enerji stratejileri amacıyla enerjinin tüm bileşenlerini biraraya getirmiştir.

Kongre katılımcıları; enerji alanında üst düzey devlet yöneticileri, enerji liderleri ve akademiden ve sektörden katılan uzman konuşmacıları dinleme, kendileri ile tanışma ve görüşme imkanı elde etmiş, stratejik konular üzerine panel, tartışma ve bildirileri takip ederek yeni ürün ve teknolojilerin tanıtımı için hazırlanan fuar stantlarını inceleme fırsatı yakalamışlardır.

Dünya enerji karar vericileri, akademi ve endüstrinin farklı disiplinlerinden etkili ve verimli tartışma ve işbirliğine sahne olan kongreye, akademisyenler bilimsel araştırma ve bildirileriyle de katkı sunmuş, teknoloji ve araştırma kuruluşları ile enerji şirketleri ise Ar-Ge ve inovasyon ürünlerini sergilemişlerdir.

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile kıtaların buluştuğu İstanbul’da; bir asırdan fazla eğitim-öğretim, Ar-Ge ve inovasyon ve özellikle de enerji alanında başarılı projelere imza atmış Yıldız Teknik Üniversitesi’nde sizleri ağırlamaktan duyduğumuz mutluluğu buradan bir kez daha ifade etmek isterim.

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Bahri Şahin
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü

KONULAR

 • Alternatif Enerji Boyutları
 • Enerji Stratejilerinde Yapay Zeka
 • Yapay Fotosentez
 • Biyoyakıt ve Biyoenerji
 • Karbon Yakalama, Kullanım, Sıralama
 • Karbon Vergisi
 • Temiz Enerji Teknolojileri, Temiz Ulaşım
 • İklim Değişikliği ve Sağlık Sorunları
 • Kodlar ve Standartlar
 • Yanma, Piroliz ve Gazlaştırma Teknolojileri
 • Ekoloji, Ekosistem ve Biyoçeşitlilik
 • İklim Değişikliği Ekonomisi
 • Ekosistem Değerlendirmesi
 • Enerji Kampanyaları
 • Enerji Ekonomisi
 • Enerji Etiği
 • Enerji Temelleri
 • Enerji İnovasyonu
 • Enerji Lojistiği
 • Enerji Pazarlama
 • Enerji Malzemeleri
 • Enerji Önlemleri
 • Enerji Politikaları
 • Enerji Projeleri
 • Enerji Raporlama
 • Enerji Yol Haritaları
 • Enerji Güvenliği
 • Enerji Depolama Teknolojileri
 • Enerji Stratejileri
 • Enerji Sistemleri ve Uygulamaları
 • Çevre Mühendisliği Teknolojileri
 • Ekserji Analizi ve Modellemesi
 • Fosil Yakıtlar
 • Jeotermal Enerji
 • Küresel Ekonomi
 • Global Politikalar
 • Yeşil Binalar
 • Yeşil Tasarım ve Üretim
 • Yeşil Enerji Teknolojileri
 • Yeşil Ulaşım Araçları
 • Sera Gazları
 • İnsan Sağlığı ve Refahı Konuları
 • Kasırgalar ve Felaket Olayları
 • Hidrojen Enerjisi teknolojileri
 • Hidroelektrik
 • Bilgi Teknolojisi
 • Enstrümantasyon ve Süreç Kontrolü
 • Uluslararası İşbirliği
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
 • Düşük Karbonlu Binalar ve Sürdürülebilir Şehirler
 • Enerji Stratejilerinde Makine Öğrenmesi
 • Nükleer Enerji Teknolojileri
 • Okyanus Enerjisi
 • Politika ve Strateji Geliştirme
 • Süreç Modelleme, Simülasyon ve Optimizasyon
 • Yenilenebilir enerjiler
 • Sektörel Enerji Yönetimi
 • Akıllı Izgara
 • Güneş Enerjisi
 • Sürdürülebilir Kalkınma
 • Sentetik Yakıtlar
 • Sistem Optimizasyonu
 • Enerji Seçeneklerine Atık
 • Su ve Atık Kirliliği
 • Atık Yönetimi
 • Rüzgar Enerjisi
 • Sıfır Enerji Binaları

DÜZENLEYEN

DESTEKLEYENLER

SPONSORLAR

Platinum Sponsor

Altın Sponsor

Altın Sponsor

Gümüş Sponsor

Bronz Sponsor

Notepad Sponsoru

Destek Sponsoru

Destek Sponsoru

TARİH ve YER

26-28 AĞUSTOS 2019
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
DAVUTPAŞA KONGRE MERKEZİ
İSTANBUL / TÜRKİYE

ORGANİZASYON

Kore Şehitleri Cad. Yonca Apt. A Blok No:1/5

Zincirlikuyu / Şişli – İstanbul/Türkiye
Tel: +90 212 272 61 06 Faks: +90 212 272 61 07
www.ekspoturk.com