Enerji, çevre ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili kritik zorluklarla karşı karşıya kaldığımız günümüz dünyasında, enerji dinamikleriyle ilgili ciddi değişiklikler ve gelişmeler yaşıyoruz. Bu gelişmeler karşısında ülkeler ve tüm dünya doğru enerji stratejilerine ve politikalarına ihtiyaç duymaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi önemli bir sorumluluk alarak, ulusal ve uluslararası kuruluşları, enerji politika belirleyicileri, uzmanları, akademisyenleri, sektör temsilcilerini ve strateji geliştiricilerini bölgesel ve küresel dikkati bir araya toplayacak aktif bir platform hazırlama yolunda WESCE’19 Kongre ve Fuar organizasyonuna ev sahipliği yapıyor.

KAPSAM

WESCE’19’un kapsamı geniş ve çok disiplinli ve bütünsel bir yaklaşımla enerji politikalarından enerji stratejilerine, enerji yenilikçiliğinden teknoloji geliştirmeye kadar pek çok konuyu içine alıyor.